top of page

Eric Lu

Cello

Sharon Liu

Piano

Alex Ye

Piano

Sydney Du

Violin

Kendra Cheng

Violin

Chris Du

Piano

Hannah Sung

Flute

Tishan Wu

Piano

Chloe Zhu

Piano

Joshua Zheng

Cello

bottom of page